Cầu trục dầm đôi

LD Cầu trục dầm đơn

LD Cầu trục dầm đơn

Dầm cầu đơn trên cần cẩu với công suất nâng 5-32 tấn sử dụng trong xưởng...

QD Cầu trục dầm đôi

QD Cầu trục dầm đôi

Dầm cầu dầm đứng trên cùng với công suất nâng 5-32 tấn sử dụng trong xưởng...